Zemědělské haly - rychlé, kvalitní, ekonomické řešení | EXCON

Ocelové haly
Návrh, výroba a montáž
pod jednou střechou

Zemědělské haly

Úvod / Ocelové haly

Využití montovaných hal je v zemědělství široké - od ustájení hospodářských zvířat, přes skladování sklizně či krmiva, až po uskladnění techniky a vybavení. Právě konkrétní způsob využití rozhoduje o optimálním návrhu řešení a následné výstavbě ocelové haly vhodné pro zemědělskou výrobu.

Díky vlastním projekčním, výrobním a montážním kapacitám jsme schopni vám nabídnout kompletní řešení od projektu a návrhu haly až po její realizaci. 

Postavíme vám zemědělskou halu, kterou charakterizuje krátká dodací doba, rychlá realizace stavby, široké možnosti naplnění požadavků, vysoká odolnost konstrukce, dlouhá životnost, snadná údržba i nízká cena.

Ocelová konstrukce

Vysoká míra variability našich ocelových konstrukcí (rámových nebo příhradových) umožňuje halu navrhnout přesně tak, jak to její plánované konkrétní použití vyžaduje.

Rozpon je vždy volen s ohledem na maximální funkčnost i ekonomickou efektivitu celého provozu.

Díky volné vnitřní dispozici může být i prostor uvnitř montované haly využit se stoprocentní efektivitou. Velmi široký je i výběr stěnových a střešních materiálů.

Opláštění a osvětlení

Specifický účel haly určuje i to, zda je vhodnější volit halu zateplenou (zateplení je realizováno prostřednictvím sendvičových panelů) nebo nezateplenou (plášť je montován z trapézových plechů).

Denní osvětlení mohou zajišťovat prosvětlovací pásy nebo okna v bočních stěnách haly. Volitelné je i umístění dveří a vrat či umístění ventilačních systémů.

Výhody zemědělské montované haly

 • Detailní řešení z pohledu ekonomické výhodnosti, maximální funkčnosti i dalšího užívání

 • Variabilita ocelové konstrukce dle požadavků zákazníka

 • Individuální rozpon s volnou dispozicí

 • Efektivní využití vnitřního prostoru v hale

 • Široký výběr stěnových a střešních systémů

 • Rychlá dodávka a montáž

 • Dlouhá životnost a snadná údržba

Specifikace ocelových zemědělských hal

 • Rámová nebo příhradová ocelová konstrukce
 • Zateplené s pláštěm ze sendvičových panelů

 • Nezateplené s pláštěm z trapézových plechů

 • Denní osvětlení prosvětlovacími panely nebo pásy oken po bočních stranách haly

 • umístění ventilačních systémů, dveří a vratových systémů. 

Vlastnosti montovaných zemědělských hal

 • Zateplené pro stáje, odchov dobytka, pěstírny apod.

 • Nezateplené haly pro skladování zemědělských komodit, které nevyžadují temperování

 • konkrétní způsob využití výrazně ovlivňuje tepelně technické řešení haly a návrh konstrukcí

 • volbu materiálů skladeb obvodových konstrukcí je nezbytné podřídit technologickým požadavků

 • Využití větracích systému pro zajištění optimálního větrání

Využití zemědělských hal

 • Stáje pro skot

 • Stáje pro prasata

 • Stáje pro drůbež

 • Stáje pro ovce a kozy

 • Stáje pro chov koní, jízdárny

 • Haly pro zemědělskou techniku

 • Sklady pro obilí a sypké materiály

 • Sklady brambor, zemědělským produktů a krmiv

Ať už poptáváte halu pro chov dobytka, koní, drůbeže nebo jiných zvířat, pěstírnu, skladovací prostory pro obilí, brambory nebo jiné zemědělské produkty, tak montované ocelové haly jsou pro vás ideálním řešením z funkčního i ekonomického hlediska.

Neváhejte nás kontaktovat a společně pro vás nalezneme to nejlepší řešení.

Pro bližší informace volejte: Ing. Martin Kovář, +420 737 270 440

Poptejte halu

Zemědělské haly