Technické informace ocelových hal | EXCON

Ocelové haly
Návrh, výroba a montáž
pod jednou střechou

Technické informace ocelových hal

Naší největší výhodou je, že vám dokážeme vytvořit výrobní dokumentaci, rozměrově optimalizovat výrobní dílce, ocelovou halu vyrobit v našem vlastním závodě a následně minimalizovat montážní práce.

Díky tomu jsme vám schopni zajistit nadstandardní kvalitu a významně zrychlit celkovou realizaci ocelové haly.

Výrobní dokumentace a statika

 • Výrobní dokumentaci pro nosné ocelové konstrukce navrhujeme podle platné soustavy norem Eurokód s využitím prostorových výpočetních modelů. Díky tomu dosahujeme maximální efektivity při návrhu a optimalizaci konstrukce.
   
 • Pro konkrétní rozměry, zatížení a základové poměry navrhneme ideální konfiguraci z hlediska statického systému, geometrie nosné konstrukce a průřezů jednotlivých prvků.
   
 • Volba vhodné konfigurace vychází z naší dlouhodobé zkušenostinávrhem ocelových konstrukcí a z využití databáze variantních řešení modelových příkladů konstrukcí hal.
   
 • Na základě prostorového výpočetního modelu je vytvořen 3D konstrukční model, ve kterém jsou doplněny veškeré detaily včetně spojovacích prostředků a svarů.
   
 • Následně, z konstrukčního modelu jsou generována CNC data a výkresová dokumentace pro výrobu a montáž. 

Hlavní prvky ze standardních válcovaných prvků, ať v podobě příhradových svařovaných vazníků, nebo plnostěnných rámů, jsou vhodně doplněny tenkostěnnými prvky pro dosažení optimálního využití jednotlivých průřezů. 

V případě požadavku na požární odolnost, vám navrhneme ocelové prvky s odolností 15 minut.

Pro bližší informace volejte: Ing. Martin Kovář, obchodní ředitel, +420 737 270 600

Konstrukční a výpočetní model

Technické informace ocelových hal
Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací