Průmyslové a výrobní haly - rychle a kvalitně | EXCON

Ocelové haly
Návrh, výroba a montáž
pod jednou střechou

Průmyslové a výrobní haly

Úvod / Ocelové haly

Výrobní haly a průmyslové haly mají narozdíl od ocelových hal určeným ke skladování, nižší světlou výšku. Ve většině případů jsou řešeny v zateplené variantě s opláštěním ze sendvičových panelů a je u nich kladen větší důraz na přirozené denní osvětlení.

Montované výrobní haly jsou z pravidla více uzpůsobeny technologickým nárokům výroby a často bývají vybaveny jeřábovou dráhou.

Díky ekonomickému návrhu v kombinaci s vlastními výrobními a montážními kapacitami dokážeme postavit průmyslové haly, které vynikají nízkou cenou, rychlou realizací, technickým řešením a funkčními parametry a jsou vhodné pro nejrůznější typy výrobních podniků.

Výhody montovaných výrobních hal

 • Detailní řešení z pohledu ekonomické výhodnosti, maximální funkčnosti i dalšího užívání

 • Variabilita ocelové konstrukce dle požadavků zákazníka

 • Individuální rozpon s volnou dispozicí

 • Efektivní využití vnitřního prostoru v hale

 • Možnost vnitřních vestavků hygienického zázemí nebo kanceláří

 • Široký výběr stěnových a střešních systémů

 • Rychlá dodávka a montáž

 • Detailní řešení z pohledu ekonomické výhodnosti, maximální funkčnosti i dalšího užívání

 • Dlouhá životnost a snadná údržba

Specifikace ocelové výrobní haly

 • Základní modul příčných vazeb 9m
 • Rozpon 20-28 m, nebo dle požadavku

 • Příhradové ocelové konstrukce s možností použití mostových jeřábů

 • Zateplené s pláštěm ze sendvičových panelů

 • Denní osvětlení kombinací prosvětlovacích panelů nebo pásů oken po bočních stranách haly a střešních světlíků

Vlastnosti průmyslové haly

 • většinou jako zateplené s vnitřní požadovanou teplotou kolem 18-20ˇC

 • v závislosti na druhu činností a tepelnou stabilitu je navrhováno rozmístění oken a světlíků, které významným způsobem ovlivňují stav vnitřního prostředí

 • u průmyslové hal s vlhkým a mokrým prostředím je nutné zpravidla řešit opatření proti povrchové kondenzaci na stěnách a střechách spolu s dostatečnou výměnou vzduchu

 • konkrétní typ provozu výrazně ovlivňuje tepelně technické řešení haly a návrh konstrukcí

 • možnost návrhu mostových jeřábů

Využití výrobních a průmyslových hal

 • Haly pro strojírenský průmysl

 • Haly pro potravinářský průmysl

 • Haly pro hutní průmysl

 • Haly pro automobilový průmysl

Pro bližší informace volejte: Hana Formánková +420 737 270 600

Poptejte halu

Průmyslové a výrobní haly