Průmyslové a výrobní haly - rychle a kvalitně | EXCON

Ocelové haly
Návrh, výroba a montáž
pod jednou střechou

Průmyslové a výrobní haly

Úvod / Ocelové haly

Kvalitní a plně funkční výrobní hala je základní podmínkou úspěšného fungování firmy. Ať se jedná o halu pro strojírenský, potravinářský, nebo úplně jiný průmysl, základní charakteristiky výrobních hal jsou v mnoha případech stejné.

V oblasti montovaných výrobních hal nabízíme ekonomické a maximálně funkční řešení. Naše ocelové haly charakterizuje snadná údržba, dlouhá životnost, rychlá dodávka i vlastní realizace stavby.

Chcete-li rozšířit své podnikání a přesunout svoji výrobu do nové haly, neváhejte nás kontaktovat.

Ocelová konstrukce

Při návrhu a montáži průmyslových hal je totiž vždy kladen důraz především na maximální funkčnost stavby. Typická je přitom na rozdíl od skladových hal, nižší světlá výška celé konstrukce. Přesná specifikace však samozřejmě závisí na konkrétním účelu haly. Naše montované ocelové konstrukce proto umožňují základní volbu rozponu v rozmezí 20 – 28 m, případně dle dalších potřeb zákazníka.

Základní modul příčných vazeb má přitom 9 m. Průmyslové haly jsou většinou vytápěné (resp. zateplené prostřednictvím sendvičových panelů) tak, aby se teplota pohybovala mezi 18 a 20°C.

Prosvětlení a ventilační systém

U výrobních hal je kladen větší důraz na přirozené denní osvětlení. Okna, průhledy, prosvětlovací panely, světlíky a další prvky jsou navrhovány podle konkrétního účelu haly tak, aby poskytovaly ideální prosvětlení celého prostoru.

V případě provozů, které generují mokré nebo vlhké prostředí je potřeba zahrnout i opatření proti kondenzaci vody na stěnách, podlaze i střeše a zajistit dostatečnou cirkulaci a výměnu vzduchu.

Co může být součástí výrobních hal?

Montované výrobní haly jsou z pravidla více uzpůsobeny technologickým nárokům výroby. Do jejich interiérů je možné zakomponovat jeřábové dráhy, vnitřní vestavky pro hygienické zařízení, kanceláře, dílny apod. Zákazník má dále vždy možnost vybírat z mnoha stěnových a střešních systémů a halu tak přesně přizpůsobit svým individuálním požadavkům.

Výhody montovaných výrobních hal

 • Detailní řešení z pohledu ekonomické výhodnosti, maximální funkčnosti i dalšího užívání

 • Variabilita ocelové konstrukce dle požadavků zákazníka

 • Individuální rozpon s volnou dispozicí

 • Efektivní využití vnitřního prostoru v hale

 • Možnost vnitřních vestavků hygienického zázemí nebo kanceláří

 • Široký výběr stěnových a střešních systémů

 • Rychlá dodávka a montáž

 • Detailní řešení z pohledu ekonomické výhodnosti, maximální funkčnosti i dalšího užívání

 • Dlouhá životnost a snadná údržba

Specifikace ocelové výrobní haly

 • Základní modul příčných vazeb 9m
 • Rozpon 20-28 m, nebo dle požadavku

 • Příhradové ocelové konstrukce s možností použití mostových jeřábů

 • Zateplené s pláštěm ze sendvičových panelů

 • Denní osvětlení kombinací prosvětlovacích panelů nebo pásů oken po bočních stranách haly a střešních světlíků

Vlastnosti průmyslové haly

 • většinou jako zateplené s vnitřní požadovanou teplotou kolem 18-20ˇC

 • v závislosti na druhu činností a tepelnou stabilitu je navrhováno rozmístění oken a světlíků, které významným způsobem ovlivňují stav vnitřního prostředí

 • u průmyslové hal s vlhkým a mokrým prostředím je nutné zpravidla řešit opatření proti povrchové kondenzaci na stěnách a střechách spolu s dostatečnou výměnou vzduchu

 • konkrétní typ provozu výrazně ovlivňuje tepelně technické řešení haly a návrh konstrukcí

 • možnost návrhu mostových jeřábů

Využití výrobních a průmyslových hal

 • Haly pro strojírenský průmysl

 • Haly pro potravinářský průmysl

 • Haly pro hutní průmysl

 • Haly pro automobilový průmysl

Pro bližší informace volejte: Hana Formánková +420 737 270 600

Poptejte halu

Průmyslové a výrobní haly