Technické info | Ocelové haly

Ocelové haly
Návrh, výroba a montáž
pod jednou střechou

Technické info

Ocelové haly dodáváme včetně založení dle konkrétních základových poměrů, střešního opláštění, stěnového opláštění, výplní otvorů a hrubých podlah.

Nespornou výhodou našeho systému ocelových hal je jejich výroba v našem výrobním závodě, rozměrová optimalizace výrobní dílců a následné minimalizace montážních prací, díky které jsme schopni zajistit stabilní kvalitu a významně zrychlit celkový termín dodávky.

Celý proces od návrhu po montáž je realizován naší společností a kontrolován certifikovaným systémem kvality.

Dokážeme našimi ocelovými halami konkurovat halám z betonu či halám kombinovaným a to nejen díky moderním přístupům posuzování požární odolnosti ocelových konstrukcí.

Ocelová nosná konstrukce

Ocelové konstrukce se standardně dodávají žárově pozinkované nebo s nátěrovým systémem dle volby v různých barevných provedeních.

Vyrábíme ocelové sedlové nebo pultové konstrukce hal, jednolodní  nebo s vnitřními podpěrami, dále dle volby doplněné přístřešky či přístavky, případně i s konzolami pro mostové jeřáby. Vlastní, plnoautomatická výroba v našem závodě probíhá na základě kompletního 3D modelu přenosem dat do výrobních automatů, je tedy zaručena vysoká geometrická přesnost.

Dle  účelu využití a požadavků na vnitřní prostor máme v naší modulové řadě dva základní typy nosné konstrukce:

  • jednolodní haly bez vnitřních sloupů pro rozpon 20-28 m se vzdáleností nosných vazeb 8 m
  • vícelodní haly s vnitřními sloupy se základním modulem 12 x 12 m vhodné pro větší logistická centra

Samozřejmě jsme schopni navrhnout haly dle individuálních požadavků našich zákazníků

Střešní opláštění

Dle způsobu využití a podmínek zadání standardně dodáváme buď:

  • nezateplenou variantu s trapézovým žárově zinkovaným plechem s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí
  • zateplenou variantu za použití střešních sendvičových panelů s trapézovou profilací, s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí nebo bez trapézové profilace s fólií na vnějším povrchu
  • zateplenou variantu za použití skládaného pláště s vnitřním trapézovým plech s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí, parozábranou, tepelnou izolací z minerální vaty a vnějším trapézovým plechem s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí nebo fólií

Náš projekční tým vždy navrhne optimální skladbu střešního pláště dle způsobu využití haly, jejího umístění atd.

Stěnové opláštění

Opět dle způsobu využití a podmínek zadání standardně dodáváme buď:

  • nezateplenou variantu s trapézovým žárově zinkovaným plechem s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí
  • zateplenou variantu za použití stěnových sendvičových panelů s trapézovou profilací, s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí nebo bez trapézové profilace s fólií na vnějším povrchu
  • zateplenou variantu za použití skládaného pláště s  kazetovými profily s výplní  tepelnou izolací z minerální vaty a vnějším trapézovým plechem nebo vodorovným vlnitým plechem s povrchovou úpravou v kvalitě dle prostředí

Náš projekční tým vždy navrhne optimální skladbu stěnového pláště dle architektonických požadavků, způsobu využití haly, jejího umístění atd.

Založení

Dle konkrétních inženýrskogeologických poměrů na staveništi, zatížení, způsobu využití haly zhodnotíme podmínky pro realizaci, navrhneme a zrealizujeme konkrétní způsob založení haly.

Ostatní prvky

Nedílnou součástí našich hal jsou i výplně otvorů jako okna, dveře, vrata, prosvětlovací panely, klempířské prvky, obvodový sokl případně další doplňkové prvky jako požární žebříky, okapy a svody, světlíky, odvody kouře a tepla, konstrukce pater atd. Tyto a další prvky dodáme na základě Vaší případné specifikace.